عنوان : تاكید رییس مركزبهداشت غرب اهواز بر ارتقای سلامت دانش آموزان درجلسه شورای پشتیبانی آموزش وپرورش
کد خبر : ۶۳۳۱۸
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ 
ساعت : ۱۰:۳۹:۳۰

مهندس مهردادشریفی - رییس مرکزبهداشت غرب اهواز ، درجلسه شورای پشتیبانی آموزش وپرورش با اشاره به اینکه انسان سالم محورتوسعه پایدار است،  افزود:

 توجه به سلامت دانش آموزان بعنوان آینده سازان جامعه ونیروی کارآینده ازاهمیت ویژه برخورداراست . سلامت نیزمقوله چندمولفه ای است که عوامل متعددی درتامین وحفظ  وارتقای آن نقش دارند و همه دستگاههای عضو این شورا باید تمام تلاش خودرا درراستای ارتقا همه جانبه وضعیت موجود بکارگیرند.

شریفی همچنین با اشاره به برگزاری دوره وطرح های تابستانی برای دانش آموزان در بعضی از مدارس ، ازروسای آموزش وپرورش نواحی  ومعاونت فرمانداری خواست: آدرس این مدارس را به مرکز بهداشت اعلام نمایند تا توسط کارشناسان مرکزبهداشت غرب اهواز، موردبازدید وکنترل بهداشتی دقیق  قرارگیرد.

رییس مرکزبهداشت غرب اهواز ، همچنین توجه به مدارس غیرانتفاعی درکنارمدارس دولتی رانیز مهم عنوان کرد ودرخصوص توزیع موادغذایی ویاگاها  یک وعده غذا درمدارس غیرانتفاعی اظهارداشت: باتوجه به اهمیت و تاثیر موادغذایی درسلامت دانش آموزان،  رعایت بهداشت موادغذایی درمدارس ازاهمیت بسیاربالایی برخورداراست واین مدارس موظف به رعایت اصول بهداشتی می باشند و می بایست غذارازمحل های موردتایید مقامات  بهداشتی تهیه وتوزیع نمایند ودرصورت عدم رعایت این موضوع عواقب بعدی بعهده شخص سهل انگار می باشد.

مهندس اهوازی -معاون فرماندار ورییس این جلسه ضمن ابراز خرسندی ازاقدامات انجام شده ازسوی مرکزبهداشت غرب واستقبال ازپیشنهادات ریاست مرکزبهداشت غرب اهواز،  حمایت همه جانبه خودرا از ازاقدامات این مرکز اعلام  نمود وخواستار تداوم این اقدامات وپیگیری آن گردید .


نمایش تعداد بازدیدها : 33
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8