عنوان : برگزاری جلسه ارزیابی شاخص های تغذیه در سال 95و3ماهه اول96 در مركزبهداشت غرب اهواز
کد خبر : ۶۵۰۷۹
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ 
ساعت : ۱۶:۲۸:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه ارزیابی شاخص های تغذیه درسال 95و3ماهه اول سال96باحضور ریاست مرکز بهداشت غرب وکلیه کارشناسان تغذیه مراکزجامع سلامت تحت پوشش مرکزبهداشت غرب اهواز در دفتر مدیریت این مرکز برگزارگردید

در این نشست مهندس شریفی با اشاره به تجهیز نیروی انسانی در واحد تغذیه با اجرای طرح تحول سلامت گفت: متناسب بااین توانمندسازی انتظارارتقاء شاخص های تغذیه وشاخص های خطرسنجی وجوددارد که می طلبدهمکاران محترم عمده تلاش خودراصرف پیشگیری اولیه نمایندوباآموزشهای موثرخودباعث تغییررفتارهای ناسالم تغذیه ای وایجاد یک سبک زندگی سالم درجامعه شوند.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز همچنین اظهار داشت:افزایش باربیماریهای غیرواگیر حاوی این پیام است که باید غربالگری بیماریهای غیرواگیر و آموزش های تغذیه دریک راستا ارتقاء یابند،تا از این طریق توانسته باشیم گامی موثردر راستای سلامت جامعه برداشته باشیم

مهندس شریفی افزود: با یک نگاه تیزبینانه به پیامدهای بیماریهای غیرواگیر به عنوان مثال دیابت و آمار بالای پیامدهای آن مانندنفروپاتی،رتینوپاتی وقطع پای دیابتی حساسیت واهمیت تلاشهایمان را  رامشخص می کندکه وجود تداوم برنامه ها ومداخلات تغذیه ای وآموزش های اساسی دراین زمینه جزءلاینفک فرآیندموفقیت درسلامت جامعه می باشد.

در ادامه خانم دنا نوروزی نژاد مسئول واحد بهبود تغذیه کلیه شاخص های این واحد رابه تفکیک مراکز با بررسی نقاط قوت وضعف برنامه وارائه طریق مورد تجزیه وتحلیل قرارداد.نمایش تعداد بازدیدها : 35

تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز بهداشت غرب اهواز می باشد - آدرس : اهواز – کیان آباد -بین خ 15و16 شرقی- تلفن:3914234-3914233 و 3914223 -فکس مدیریت:3914230 -فکس دبیرخانه:3914227 کد پستی:6155745477

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0