منو

  منو واحد سلامت روان

   معرفی مسئول واحد بهداشت روان

    

   سیمین احمدی دهاقانی

   سرپرست واحد سلامت روانی،اجتماعی،اعتیاد و الکل

   مدرک تحصیلی:کارشناسی روانشناسی عمومی

    


   V5.1.0.0