منو

  منو واحد توسعه شبکه

   معرفی واحد توسعه شبکه

    

   پرویز زمانپور

   سرپرست واحد توسعه شبکه

   مدرک تحصیلی: کارشناس پیشگیری ومبارزه با بیماریها


   کارشناسان واحد گسترش
          
    
   خ
   کارشناس برنامه حاشیه شهر و سامانه الکترو نیک  
    

    
   کارشناس تجهیزات پزشکی 

    

    
    

   آخرین بروز رسانی

   آخرین بروز رسانی:3/9/1395


   V5.1.0.0