منو

  معرفی مسئول واحد پیشگیری


  عبدالمحسن موساییان

  سرپرست واحد پیشگیری

  مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی


  برنامه های مرتبط با واحد
   


   

   


   

   


   

   


   

   


   

   

   

  برنامه برنامه التور ،آنفلوآنزا و نظام مراقبت از بیماریها

  برنامه تالاسمی،فنیل کتونوری و هیپوتیروئیدی

   برنامه حشره شناسی و ثبت سرطانها

   برنامه سل،ایدز و هپاتیت

   برنامه دیابت،فشار خون ،سرخک،حوادث و عفونتهای بیمارستانی

   


  V5.1.0.0