منو

  معاون اجرایی


  سعید نصیری
  مدرك تحصيلي: كارشناس حشره شناسي پزشكى
  سمت: معاون اجرایی مرکز بهداشت غرب اهواز


  آخرین بروز رسانی
  آخرین بروز رسانی: 6/7/1395

  V5.1.0.0