پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو

  منو مسئول بهداشت خانواده

   معرفی واحد بهداشت خانواده

    

   دکتر آزاده ضیائی کجباف

    

   سرپرست واحد بهداشت خانواده

    


   کارشناسان واحد

   برنامه های  واحد بهداشت خانواده

          


    

   برنامه مراقبت کودکان

    

    

    

   برنامه مراقبت مادران

    

    

    

   برنامه بهداشت باروری

    

    

   برنامه سلامت زنان و سالمندان


   آخرین بروز رسانی
   آخرین بروز رسانی:
   30/04/1397

   گروه دورانV5.5.2.0