پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندمنو واحد آموزش سلامت

  مسئول واحد

   

  مهین حاجی پور

  سرپرست واحد آموزش سلامت

   


  کارشناسان واحد آموزش سلامت
  اعظم زندیه  --- حمیده کوتی زاده

  کارشناسان واحد آموزش سلامت
   
   


  آخرین بروز رسانی

  آخرین بروز رسانی: 7/10/1395


  5.7.9.0
  گروه دورانV5.7.9.0