پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو

  منو واحد سلامت روان

   معرفی مسئول واحد بهداشت روان

    

   شریفه لویمی

   سرپرست واحد سلامت روانی،اجتماعی،اعتیاد و الکل

   مدرک تحصیلی:کارشناسی روانشناسی عمومی

    


   گروه دورانV5.5.2.0