پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو

  منو آمار

   معرفی واحد آمار


   افشان شباب

   مسئول واحد آمار

   مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد جمعیت شناسی

   گروه دورانV5.5.2.0