پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو واحد توسعه شبکه

  معرفی واحد توسعه شبکه

   

  محمد خسروی

  سرپرست واحد توسعه شبکه

   


  کارشناسان واحد گسترش
         
   
  خ
  کارشناس برنامه حاشیه شهر و سامانه الکترو نیک  
   

   
  کارشناس تجهیزات پزشکی 

   

   
   

  آخرین بروز رسانی

  آخرین بروز رسانی:3/9/1395


  5.7.9.0
  گروه دورانV5.7.9.0