پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو

  معرفی مسئول واحد پیشگیری

   

  احمدرضا عینی

  سرپرست واحد پیشگیری

  مدرک تحصیلی: کاردان بهداشت عمومی


  برنامه های مرتبط با واحد
   


   

   


   

   


   

   


   

   


   

   

   

  برنامه برنامه التور ،آنفلوآنزا و نظام مراقبت از بیماریها

  برنامه تالاسمی،فنیل کتونوری و هیپوتیروئیدی

   برنامه حشره شناسی و ثبت سرطانها

   برنامه سل،ایدز و هپاتیت

   برنامه دیابت،فشار خون ،سرخک،حوادث و عفونتهای بیمارستانی

   


  گروه دورانV5.5.2.0