پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی مسئول واحد پیشگیری

 

احمدرضا عینی

سرپرست واحد پیشگیری

مدرک تحصیلی: کاردان بهداشت عمومی


برنامه های مرتبط با واحد
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

برنامه برنامه التور ،آنفلوآنزا و نظام مراقبت از بیماریها

برنامه تالاسمی،فنیل کتونوری و هیپوتیروئیدی

 برنامه حشره شناسی و ثبت سرطانها

 برنامه سل،ایدز و هپاتیت

 برنامه دیابت،فشار خون ،سرخک،حوادث و عفونتهای بیمارستانی

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0