معرفی برنامه مرکز بهداشت غرب شهرستان اهواز

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

برنامه در نمای کلی

معرفي برنامه
جهت دریافت فایل مورد نظر روی لینک زیر کلیک کنید

.tahavol.salamt.pdf

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0