پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو

  مسئول واحد امور آزمایشگاه ها
  دکتر سعید عسکری سده

  مسوول امور آزمایشگاهها

  جهت دریافت جزوه کنترل کیفی داخلی و تفسیر کنترل کیفی خارجی بر لینک زیر کلیک کنید:

  کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی خارجی..pdf


  گروه دورانV5.5.2.0