پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو

  آدرس و شماره تلفن های ستاد

  آدرس : اهواز کیان‌آباد بین خیابان 15 و 16 شرقی

   

  شماره تلفن های ستاد : 33914222 الی 33914229

  فکس : 33914227  جستجوی تلفن های داخلی
  نام نام خانوادگي
  نام واحد سمت  
  ردیف تصویر نام واحد داخلي
  1 انبار 308
  2 بهداشت حرفه ای 140
  3 دفتر مدیریت 600
  4 امور مالی 300
  5 کارپردازی 340
  6 انفورماتیک 500
  7 بهداشت روان 120
  8 بهداشت محیط 110
  9 امور اداری 200
  10 بهداشت خانواده 182
  صفحه1از212.بعدي.برو


  گروه دورانV5.5.2.0