پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آدرس و شماره تلفن های ستاد

آدرس : اهواز کیان‌آباد بین خیابان 15 و 16 شرقی

 

شماره تلفن های ستاد : 33914222 الی 33914229

فکس : 33914227جستجوی تلفن های داخلی
نام نام خانوادگي
نام واحد سمت  
ردیف تصویر نام واحد داخلي
1 انبار 308
2 بهداشت حرفه ای 140
3 دفتر مدیریت 600
4 امور مالی 300
5 کارپردازی 340
6 انفورماتیک 500
7 بهداشت روان 120
8 بهداشت محیط 110
9 امور اداری 200
10 بهداشت خانواده 182
صفحه1از212.بعدي.برو


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0