پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معاون اجرایی


محمد صادق رضایی
مدرك تحصيلي: كارشناس
سمت: معاون اجرایی مرکز بهداشت غرب اهواز

آخرین بروز رسانی
آخرین بروز رسانی: 6/7/1395

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0