پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


منو

  معاون اجرایی


  محمد صادق رضایی
  مدرك تحصيلي: كارشناس
  سمت: معاون اجرایی مرکز بهداشت غرب اهواز

  آخرین بروز رسانی
  آخرین بروز رسانی: 6/7/1395

  گروه دورانV5.5.2.0