پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 مرکز بهداشت غرب اهواز
 حوزه ریاست
 ریاست مرکز بهداشت غرب اهواز
 معاون فنی
 معاون اجرایی
 روابط عمومی
 امور اداری
 آموزش کارکنان
 رییس و کارشناسان
 حوزه امور مالی
 رئیس امور مالی و کارشناسان
 درآمد
 انبار تجهیزات
 واحد توسعه شبکه
 واحد آموزش سلامت و ارتباطات
 واحد بهداشت محیط
 واحد بهداشت خانواده
 واحد بهداشت حرفه ای
 واحد بهداشت مدارس
 واحد بهداشت روان
 مرکز آموزش بهورزی
 واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 واحد بهداشت دهان و دندان
 واحد بهبود تغذیه
 واحد آمار
 واحد دارویی
 امور آزمایشگاه ها
  ناظرفنی/ خدمات
 تماس با ما
 برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
 اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
 معرفی برنامه
 گزارش تصویری روند اجرای برنامه
 معرفی بسته های خدمتی
  مراکز سلامت جامعه / پایگاههای سلامت
 معرفی مراکز سلامت و پایگاههای سلامت
 نشانی مراکز سلامت و پایگاههای سلامت
 اطلاعیه ها
 نقشه سایت
 ورود به پورتال
 ارسال نظرات

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0